VADÁSZIDÉNYEK

65/2015. (X.26) FM rendelethez

vad.ideny


12. §                A Vhr. 27. és 27/A. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

 

„27. § (1) A vadászati idényeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfõre esik, akkor kiterjed az azt megelõzõ egy, illetve kettõ napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követõ kettõ, illetve egy napra is.
(2) A fácántyúk az adott vadászati évben 2000 példány vegyes ivarú fácánt meghaladó kibocsátás esetében vadászható a vadászati hatóság külön engedéllyel a vadászati idényben. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytõl mért körzetét is.
(3) Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét,mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytõl mért körzetét.
(4) Vaddisznó malacnak minõsül a szaporulat 20 kg, süldõnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának minõsül az 50 kg zsigerelt súlyt elérõ vagy meghaladó súlyú nõivarú vaddisznó.
(5) Gímszarvasbikát, dámbikát, õzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egész évben, mezei nyulat október 1-tõl január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.
(6)
(7) Apróvadas vadászterületeken a borz, házi görény, dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási idõszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthetõ.
(8) Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvérõl fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István Egyetem Vadvilág Megõrzési Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követõ két munkanapig meg kell õrizni.
27/A. § (1) Az 5. számú melléklet II. részében felsorolt vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi jelentõségû és hazai kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét. Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.
(2) Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikbõl naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthetõ el, melybõl a nyári ludak száma nem lehet több kettõnél. A vetési lúd és a nagy lilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén december 1-jén kezdõdik és január 31-ig tart. A nyári lúd vadászati idénye Hajdú-Bihar megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén szintén december 1-jén kezdõdik ésdecember 31-éig tart.
(3) Tõkés récére augusztus 15-tõl augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól – azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától – számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tõkés récébõl és szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthetõ el. Tenyésztett tõkés réce tilalmi idõben is napi terítékkorlátozás nélkül lõhetõ.
(4) Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni
a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követõ két munkanapig meg kell õrizni.
(5) A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg és mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérõ köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a jogosultnak. A jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.”

 

Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.
További információ ok